Annuleringsvoorwaarden

Reservering van de accommodatie

Een reservering annuleren is mogelijk. U betaalt daarvoor een vergoeding. Die wordt berekend op basis van uw bestelling en in functie van de tijd. Hoe vroeger u annuleert, hoe minder u betaalt. Tenzij door overmacht.

  • 180 tot 90 dagen voor aanvang: 5%
  • 90 tot 30 dagen voor de aanvang: 25%
  • 30 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 50%
  • minder dan 7 dagen voor aanvang: 100%

Maaltijden

Tot 7 dagen voor aanvang kunt u het aantal doorgeven (meer of minder). Nadien betaalt u de voorziene maaltijden zoals gepland, behalve in geval van overmacht.

 

 

©2024 Centrum Eenheid • PrivacyDisclaimerAnnuleringsvoorwaardencookies
homepage
home
homepage
in beeld
homepage
uw event
homepage
contact