Privacy verklaring

Op de contactpagina vragen wij u uw persoonlijke gegevens in te vullen. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonlijke gegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Centrum Eenheid wordt gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

Conform de wettelijke bepalingen hebt u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

©2020 Centrum Eenheid - privacy - disclaimer - annulatievoorwaarden
homepage
home
in beeld
in beeld
uw event
uw event
contact
contact